دانلود نمونه سوال ابتدایی اول تا ششم دبستان و فایل های کمک آموزشی کلیه مقاطع

دانلود نمونه سوال ابتدایی

پیک نوروزی

اطلاعیه فروشگاه

کلیه حقوق برای این فروشگاه محفوظ می باشد.

پاور پوینت درس 9 علوم پایه ششم دبستان ( سفر انرژی )

پاور پوینت درس 9 علوم پایه ششم دبستان ( سفر انرژی ) این پاورپوینت شامل کلیه متن ها و تصاویر فصل  9  علوم ششم دبستان می باشد. اسلاید ها مطابق صفحات کتاب درسی طراحی شده اند موضوع :( سفر انرژی) گزیده تصاویر اسلاید ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاور پوینت درس 7 علوم پایه ششم دبستان ( ورزش و نیرو2)

پاور پوینت درس 7 علوم پایه ششم دبستان ( ورزش و نیرو2) این پاورپوینت شامل کلیه متن ها و تصاویر فصل  7  علوم ششم دبستان می باشد. اسلاید ها مطابق صفحات کتاب درسی طراحی شده اند موضوع :( ورزش و نیرو2) گزیده تصاویر اسلاید ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاور پوینت درس 6 علوم پایه ششم دبستان ( ورزش و نیرو1)

پاور پوینت درس 6 علوم پایه ششم دبستان ( ورزش و نیرو1) این پاورپوینت شامل کلیه متن ها و تصاویر فصل  6  علوم ششم دبستان می باشد. اسلاید ها مطابق صفحات کتاب درسی طراحی شده اند موضوع :( ورزش و نیرو) گزیده تصاویر اسلاید ها   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاور پوینت درس 5علوم پایه ششم دبستان (زمین پویا )

پاور پوینت درس 5علوم پایه ششم دبستان (زمین پویا ) این پاورپوینت شامل کلیه متن ها و تصاویر فصل  5  علوم ششم دبستان می باشد. اسلاید ها مطابق صفحات کتاب درسی طراحی شده اند. تعداد اسلاید :11 اسلاید موضوع :( زمین پویا) گزیده تصاویر اسلاید ها   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاور پوینت درس 4 علوم پایه ششم دبستان ( سفر به اعماق زمین )

پاور پوینت درس 4 علوم پایه ششم دبستان ( سفر به اعماق زمین ) این پاورپوینت شامل کلیه متن ها و تصاویر فصل  4  علوم ششم دبستان می باشد. اسلاید ها مطابق صفحات کتاب درسی طراحی شده اند. تعداد اسلاید : 12 موضوع :(سفر به اعماق زمین) گزیده تصاویر اسلاید ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاور پوینت درس 8 علوم پایه پنجم دبستان ( کار ها آسان می شود 1)

پاور پوینت درس 8 علوم پایه پنجم دبستان ( کار ها آسان می شود 1) این پاورپوینت شامل کلیه متن ها و تصاویر فصل 8  علوم پنجم دبستان می باشد.  تعداد اسلاید : 10 موضوع :( کارها آسان می شود 1 ) گزیده تصاویر اسلاید ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاور پوینت درس 7 علوم پایه پنجم دبستان ( چه خبر 2 )

پاور پوینت درس 7 علوم پایه پنجم دبستان ( چه خبر 2 ) این پاورپوینت شامل کلیه متن ها و تصاویر فصل 7  علوم پنجم دبستان می باشد.  تعداد اسلاید : 12 موضوع :( چه خبر 2 ) گزیده تصاویر اسلاید ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاور پوینت درس 6 علوم پایه پنجم دبستان ( چه خبر 1 )

پاور پوینت درس 6 علوم پایه پنجم دبستان ( چه خبر 1 ) این پاورپوینت شامل کلیه متن ها و تصاویر فصل 6  علوم پنجم دبستان می باشد.  تعداد اسلاید : 11 موضوع :( چه خبر 1 ) گزیده تصاویر اسلاید ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاور پوینت درس 5 علوم پایه پنجم دبستان ( حرکت بدن)

پاور پوینت درس 5 علوم پایه پنجم دبستان ( حرکت بدن) این پاورپوینت شامل کلیه متن ها و تصاویر فصل 5  علوم پنجم دبستان می باشد.  تعداد اسلاید : 15 موضوع :( حرکت بدن ) گزیده تصاویر اسلاید ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاور پوینت درس 4 علوم پایه پنجم دبستان ( برگی از تاریخ زمین)

پاور پوینت درس 4 علوم پایه پنجم دبستان (  برگی از تاریخ زمین) این پاورپوینت شامل کلیه متن ها و تصاویر فصل 4  علوم پنجم دبستان می باشد.  تعداد اسلاید : 12 موضوع :( برگی از تاریخ زمین ) گزیده تصاویر اسلاید ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاور پوینت درس 9 علوم پایه سوم دبستان ( نیرو همه جا 1 )

پاور پوینت درس 9 علوم پایه سوم دبستان ( نیرو همه جا 1 ) این پاورپوینت شامل کلیه متن ها و تصاویر فصل 9  علوم سوم دبستان می باشد.  تعداد اسلاید : 11 موضوع :(نیرو همه جا 1) گزیده تصاویر اسلاید ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاور پوینت درس 6 علوم پایه سوم دبستان ( زندگی ما و آب)

پاور پوینت درس 6 علوم پایه سوم دبستان ( زندگی ما و آب) این پاورپوینت شامل کلیه متن ها و تصاویر فصل 6  علوم سوم دبستان می باشد.  تعداد اسلاید : 9 موضوع :(زندگی ما و آب) گزیده تصاویر اسلاید ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاور پوینت درس 3 علوم پایه سوم دبستان ( مواد اطراف ما )

پاور پوینت درس 3 علوم پایه سوم دبستان ( مواد اطراف ما ) این پاورپوینت شامل کلیه متن ها و تصاویر فصل 3 علوم سوم دبستان می باشد. تعداد اسلاید ها : 10 موضوع :(مواد اطراف ما) گزیده تصاویر اسلاید ها   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاور پوینت درس 1 علوم پایه سوم دبستان ( زنگ علوم )

پاور پوینت درس 1 علوم پایه سوم دبستان ( زنگ علوم ) این پاورپوینت شامل کلیه متن ها و تصاویر فصل 1 علوم سوم دبستان می باشد. تعداد اسلاید ها : 6 اسلاید موضوع :(زنگ علوم) گزیده تصاویر اسلاید ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاور پوینت درس 6 علوم پایه دوم دبستان (پیام رمز را پیدا گن -2)

پاور پوینت درس 6 علوم پایه دوم دبستان  (پیام رمز را پیدا گن -2) این پاورپوینت شامل کلیه متن ها و تصاویر فصل 6 علوم دوم دبستان می باشد. تعداد اسلاید ها : 10 اسلاید موضوع :(پیام رمز را پیدا گن -2) گزیده تصاویر اسلاید ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان
تعداد صفحه(6):