دانلود نمونه سوال ابتدایی اول تا ششم دبستان و فایل های کمک آموزشی کلیه مقاطع

دانلود نمونه سوال ابتدایی

پیک نوروزی

اطلاعیه فروشگاه

کلیه حقوق برای این فروشگاه محفوظ می باشد.

پاور پوینت علوم پنجم دبستان درس 12(از ریشه تا برگ)

پاور پوینت علوم پنجم دبستان درس 12(از ریشه تا برگ) پاور پوینت علوم پنجم دبستان درس 12(از ریشه تا برگ)   این پاورپوینت شامل تمام مطالب فصل 12 کتاب علوم پنجم دبستان با موضوع (از ریشه تا برگ) می باشد. کلیه تصاویر و متن های کتاب درسی در این پاورپوینت گنجانده شده است.   موضوع : پاور پوینت علوم پنجم دبستان درس 12 (از ریشه تا برگ) نمونه تصاویری از اسلاید ها : ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاور پوینت علوم پنجم دبستان درس 11(بکارید ، بخورید و ...)

پاور پوینت علوم پنجم دبستان درس 11(بکارید ، بخورید و ...) پاور پوینت علوم پنجم دبستان درس 11(بکارید ، بخورید و ...)   این پاورپوینت شامل تمام مطالب فصل 11 کتاب علوم پنجم دبستان با موضوع (بکارید ، بخورید و ...) می باشد. کلیه تصاویر و متن های کتاب درسی در این پاورپوینت گنجانده شده است.   موضوع : پاور پوینت علوم پنجم دبستان درس 11 (خابکارید ، بخورید و ...) نمونه تصاویری از اسلاید ها :   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاور پوینت درس 2 علوم پایه پنجم دبستان ( ماده تغییر می کند )

پاور پوینت درس 2 علوم پایه پنجم دبستان ( ماده تغییر می کند ) این پاورپوینت شامل کلیه متن ها و تصاویر فصل 2  علوم پنجم دبستان می باشد.  تعداد اسلاید : 13 موضوع :( ماده تغییر می کند ) گزیده تصاویر اسلاید ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاور پوینت علوم پنجم دبستان درس 10(خاک با ارزش)

پاور پوینت علوم پنجم دبستان درس 10(خاک با ارزش) پاور پوینت علوم پنجم دبستان درس 10(خاک با ارزش)   این پاورپوینت شامل تمام مطالب فصل 10 کتاب علوم پنجم دبستان با موضوع (خاک با ارزش) می باشد. کلیه تصاویر و متن های کتاب درسی در این پاورپوینت گنجانده شده است.   موضوع : پاور پوینت علوم پنجم دبستان درس 10 (خاک با ارزش) نمونه تصاویری از اسلاید ها : ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاور پوینت درس 1 علوم پایه پنجم دبستان ( زنگ علوم- کاوشگری هدایت شده )

پاور پوینت درس 1 علوم پایه پنجم دبستان ( زنگ علوم- کاوشگری هدایت شده ) این پاورپوینت شامل کلیه متن ها و تصاویر فصل 1  علوم پنجم دبستان می باشد.  تعداد اسلاید : 10 موضوع :( زنگ علوم- کاوشگری هدایت شده ) گزیده تصاویر اسلاید ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاور پوینت درس 9 علوم پایه پنجم دبستان ( کارها آسان می شود 2 )

پاور پوینت درس 9 علوم پایه پنجم دبستان ( کارها آسان می شود 2 ) این پاورپوینت شامل کلیه متن ها و تصاویر فصل 9  علوم پنجم دبستان می باشد.  تعداد اسلاید : 16 موضوع :( کارها آسان می شود 2) گزیده تصاویر اسلاید ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاور پوینت درس 3 علوم پایه پنجم دبستان ( رنگین کمان)

پاور پوینت درس 3 علوم پایه پنجم دبستان ( رنگین کمان) این پاورپوینت شامل کلیه متن ها و تصاویر فصل 3  علوم پنجم دبستان می باشد.  تعداد اسلاید : 12 موضوع :( رنگین کمان ) گزیده تصاویر اسلاید ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاور پوینت درس 8 علوم پایه پنجم دبستان ( کار ها آسان می شود 1)

پاور پوینت درس 8 علوم پایه پنجم دبستان ( کار ها آسان می شود 1) این پاورپوینت شامل کلیه متن ها و تصاویر فصل 8  علوم پنجم دبستان می باشد.  تعداد اسلاید : 10 موضوع :( کارها آسان می شود 1 ) گزیده تصاویر اسلاید ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاور پوینت درس 7 علوم پایه پنجم دبستان ( چه خبر 2 )

پاور پوینت درس 7 علوم پایه پنجم دبستان ( چه خبر 2 ) این پاورپوینت شامل کلیه متن ها و تصاویر فصل 7  علوم پنجم دبستان می باشد.  تعداد اسلاید : 12 موضوع :( چه خبر 2 ) گزیده تصاویر اسلاید ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاور پوینت درس 6 علوم پایه پنجم دبستان ( چه خبر 1 )

پاور پوینت درس 6 علوم پایه پنجم دبستان ( چه خبر 1 ) این پاورپوینت شامل کلیه متن ها و تصاویر فصل 6  علوم پنجم دبستان می باشد.  تعداد اسلاید : 11 موضوع :( چه خبر 1 ) گزیده تصاویر اسلاید ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاور پوینت درس 5 علوم پایه پنجم دبستان ( حرکت بدن)

پاور پوینت درس 5 علوم پایه پنجم دبستان ( حرکت بدن) این پاورپوینت شامل کلیه متن ها و تصاویر فصل 5  علوم پنجم دبستان می باشد.  تعداد اسلاید : 15 موضوع :( حرکت بدن ) گزیده تصاویر اسلاید ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاور پوینت درس 4 علوم پایه پنجم دبستان ( برگی از تاریخ زمین)

پاور پوینت درس 4 علوم پایه پنجم دبستان (  برگی از تاریخ زمین) این پاورپوینت شامل کلیه متن ها و تصاویر فصل 4  علوم پنجم دبستان می باشد.  تعداد اسلاید : 12 موضوع :( برگی از تاریخ زمین ) گزیده تصاویر اسلاید ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان
تعداد صفحه(1):