دانلود نمونه سوال ابتدایی اول تا ششم دبستان و فایل های کمک آموزشی کلیه مقاطع

دانلود نمونه سوال ابتدایی

پیک نوروزی

اطلاعیه فروشگاه

کلیه حقوق برای این فروشگاه محفوظ می باشد.

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
نمونه سوال ریاضی چهارم دبستان از فصل اول (کتاب جدید التالیف) 1,000 تومان
نمونه سوال ریاضی چهارم دبستان فصل 2 (‌کتاب جدیدالتالیف ) 1,000 تومان
نمونه سوال ریاضی پنجم دبستان فصل اول از کتاب جدیدالتالیف 1,000 تومان
نمونه سوال علوم پایه چهارم دبستان از فصل اول 1,000 تومان
نمونه سوال بنویسیم سوم ابتدایی از فصل اول-93 1,000 تومان
پاور پوینت علوم پنجم دبستان درس 12(از ریشه تا برگ) 2,500 تومان
نمونه سوال ریاضی پنجم دبستان فصل 2 ( کتاب جدیدالتالیف ) 1,000 تومان
دانلود نمونه سوال ریاضی اول دبستان ویژه آبان ماه از صفحه 15 تا 35 1,000 تومان
نمونه سوال ریاضی پایه دوم (فصل 5) 1,000 تومان
پاور پوینت علوم چهارم دبستان درس 12(گوناگونی گیاهان) 2,500 تومان
نمونه سوال ریاضی دوم دبستان از فصل 6 1,000 تومان
نمونه سوال ریاضی اول دبستان ویژه مهر ماه از صفحه 1 تا 14 1,000 تومان
پاور پوینت علوم پنجم دبستان درس 11(بکارید ، بخورید و ...) 2,500 تومان
نمونه سوال ریاضی از فصل 7 کتاب دوم دبستان 1,000 تومان
دانلود نمونه سوال ریاضی اول دبستان ویژه دی ماه 1,000 تومان
دانلود نمونه سوال علوم پنجم دبستان فصل 8 و 9 ( کتاب جدیدالتالیف ) 1,000 تومان
نمونه سوال ریاضی چهارم دبستان فصل چهارم (‌کتاب جدیدالتالیف ) 1,000 تومان
نمونه سوال ریاضی چهارم دبستان فصل 3 (‌کتاب جدیدالتالیف ) 1,000 تومان
پاور پوینت علوم چهارم دبستان درس 13(زیستگاه) 2,500 تومان
دانلودنمونه سوال بنویسیم پایه اول ویژه مهر ماه از صفحه ۱ تا ۲۵ کتاب درسی 1,000 تومان
نمونه سوال ریاضی دی ماه 1,000 تومان
دانلود نمونه سوال ریاضی پنجم دبستان فصل 3 ( کتاب جدیدالتالیف ) 1,000 تومان
دانلود نمونه سوال علوم پجم ابتدایی از فصل 1 و 2 و 3 (کتاب جدیدالتالیف ) 1,000 تومان
پاور پوینت درس 10 علوم پایه دوم ( درون آشیانه ) 2,500 تومان
دانلود نمونه سوال ریاضی پنجم دبستان فصل 5 1,000 تومان
نمونه سوال بنویسیم برای دی و بهمن ماه 1,000 تومان
پاور پوینت علوم سوم دبستان درس 14 (از گذشته تا آینده) 2,500 تومان
نمونه سوال علوم پنجم دبستان فصل 4 و 5 (کتاب جدیدالتالیف ) 1,000 تومان
دانلود نمونه سوال ریاضی سوم دبستان فصل ۸ 1,000 تومان
پاور پوینت درس 2 علوم پایه پنجم دبستان ( ماده تغییر می کند ) 2,500 تومان
دانلود نمونه سوال ریاضی چهارم از فصل 5 1,000 تومان
دانلود نمونه سوال ریاضی پنجم دبستان فصل ششم 1,000 تومان
پاورپوینت آموزشی فصل 7 علوم دوم دبستان ( اگر تمام شود ......) 2,500 تومان
دانلود نمونه سوال ریاضی ششم دبستان فصل اول 1,000 تومان
نمونه سوال ریاضی اول دبستان از صفحه 36 تا 63 1,000 تومان
دانلود نمونه سوال علوم پنجم دبستان فصل 6 (کتاب جدیدالتالیف ) 1,000 تومان
پاور پوینت علوم پنجم دبستان درس 10(خاک با ارزش) 2,500 تومان
نمونه سوال ریاضی چهارم دبستان فصل 6 1,000 تومان
نمونه سوال بنویسیم پایه اول ویژه آذر ماه از صفحه 40 تا 53 کتاب درسی 1,000 تومان
پیک ریاضی پایه دوم دبستان 1,120 تومان
پاور پوینت علوم دوم دبستان درس 13 ( بعد از جشن ) 2,500 تومان
پاور پوینت علوم دوم دبستان درس 12 ( برای جشن آماده شویم ) 2,500 تومان
پاورپوینت نقاط دیدنی و جاذبه های گردشگری استان کرمانشاه ( 50 اسلاید ) 2,500 تومان
دانلود نمونه سوال ریاضی ششم دبستان فصل ششم 1,000 تومان
نمونه سوال ریاضی ششم دبستان از فصل دوم 1,000 تومان
نمونه سوال بنویسیم دوم دبستان از درس 14و15 1,000 تومان
پاور پوینت درس 2 علوم پایه چهارم دبستان ( مخلوط ها در زندگی) 2,500 تومان
پاور پوینت علوم سوم دبستان درس 11 (بکارید و ببنید ) 2,500 تومان
پاورپوینت علوم دوم دبستان فصل 11 ( من رشد می کنم ) 2,500 تومان
پاورپوینت نقاط دیدنی و گردشگری ایران ( 20 نقطه دیدنی به همراه تصاویر شامل 90 اسلاید ) 2,830 تومان
نمونه سوال بنویسیم پایه اول ویژه دی ماه از صفحه 54 تا 66 کتاب درسی 1,000 تومان
نمونه سوال بنویسیم دوم دبستان از فصل 3 1,000 تومان
پاور پوینت درس 1 علوم پایه پنجم دبستان ( زنگ علوم- کاوشگری هدایت شده ) 2,500 تومان
پاور پوینت علوم چهارم دبستان درس 11(بی مهره ها) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 9 علوم پایه دوم دبستان ( سرگذشت دانه ) 2,500 تومان
پاورپوینت فصل 8 علوم دوم دبستان ( بسازیم و لذت ببریم ) 2,500 تومان
نمونه سوال بنویسیم پایه اول ویژه آبان ماه از صفحه 26 تا 39 کتاب درسی 1,000 تومان
دانلود نمونه سوال ریاضی ششم دبستان فصل 5 1,000 تومان
نمونه سوال بنویسیم از درس 16کتاب دوم دبستان 1,000 تومان
پاور پوینت علوم ششم دبستان درس 14و13(سالم بمانیم) و ( از گذشته تا آینده ) 2,500 تومان
پیک نوروزی دوم دبستان سال 96 1,000 تومان
نمونه سوال ریاضی دوم دبستان از فصل 4 1,000 تومان
پاور پوینت درس 2 علوم پایه سوم دبستان ( خوراکی ها ) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 2 علوم پایه دوم دبستان ( هوای سالم آب سالم) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 3 علوم پایه ششم دبستان ( کارخانه کاغذ سازی ) 2,500 تومان
پاور پوینت علوم ششم دبستان درس 12(جنگل برای کیست ؟) 2,500 تومان
پاور پوینت علوم چهارم دبستان درس 10(بدن ما 2 ) 2,500 تومان
پاور پوینت علوم سوم دبستان درس 13 (هرکدام جای خود2) 2,500 تومان
پاور پوینت علوم دوم دبستان درس 14 ( از گذشته تا آینده ) 2,500 تومان
پاورپوینت نقاط دیدنی و جاذبه های گردشگری استان کرمان ( 50 اسلاید ) 2,500 تومان
پاور پوینت نقاط دیدنی استان لرستان ( 50 اسلاید ) 2,500 تومان
نمونه سوال ریاضی ششم دبستان از فصل سوم 1,000 تومان
دانلود نمونه سوال علوم پنجم دبستان فصل 7 ( کتاب جدیداتالیف ) 2,000 تومان
پاور پوینت درس 1 و 2 علوم پایه ششم دبستان ( زنگ علوم-سرگذشت دفتر من ) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 9 علوم پایه پنجم دبستان ( کارها آسان می شود 2 ) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 3 علوم پایه پنجم دبستان ( رنگین کمان) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 8 علوم پایه سوم دبستان ( جستجو کنیم و بسازیم) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 5 علوم پایه سوم دبستان ( آب ماده ی با ارزش) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 7 علوم پایه سوم دبستان ( نور و مشاهده اجسام) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 4 علوم پایه سوم دبستان ( اندازه گیری مواد) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 8 علوم پایه چهارم دبستان ( آسمان در شب) 2,500 تومان
پاور پوینت علوم سوم دبستان درس 12 (هرکدام جای خود 1 ) 2,500 تومان
پاور پوینت علوم سوم دبستان درس 10 - نیرو همه جا (2 ) 2,500 تومان
پاورپوینت نقاط دیدنی و جاذبه های گردشگری استان اصفهان( 50 اسلاید ) 2,500 تومان
پاورپوینت نقاط دیدنی و جاذبه های گردشگری استان هرمزگان( 50 اسلاید ) 2,000 تومان
پاورپوینت نقاط دیدنی و جاذبه های گردشگری استان بوشهر( 50 اسلاید ) 2,500 تومان
پاورپوینت نقاط دیدنی و جاذبه های گردشگری استان ایلام ( 50 اسلاید ) 2,500 تومان
پاورپوینت نقاط دیدنی و جاذبه های گردشگری استان خوزستان ( 50 اسلاید ) 2,500 تومان
دانلود نمونه سوال ریاضی ششم دبستان فصل 4 1,000 تومان
پاورپوینت نقاط دیدنی و جاذبه های گردشگری استان فارس( 50 اسلاید ) 2,500 تومان
نمونه سوال بنویسیم دوم دبستان از درس 12و13 1,000 تومان
پاور پوینت درس 9 علوم پایه ششم دبستان ( سفر انرژی ) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 7 علوم پایه ششم دبستان ( ورزش و نیرو2) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 6 علوم پایه ششم دبستان ( ورزش و نیرو1) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 5علوم پایه ششم دبستان (زمین پویا ) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 4 علوم پایه ششم دبستان ( سفر به اعماق زمین ) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 8 علوم پایه پنجم دبستان ( کار ها آسان می شود 1) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 7 علوم پایه پنجم دبستان ( چه خبر 2 ) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 6 علوم پایه پنجم دبستان ( چه خبر 1 ) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 5 علوم پایه پنجم دبستان ( حرکت بدن) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 4 علوم پایه پنجم دبستان ( برگی از تاریخ زمین) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 9 علوم پایه سوم دبستان ( نیرو همه جا 1 ) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 6 علوم پایه سوم دبستان ( زندگی ما و آب) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 3 علوم پایه سوم دبستان ( مواد اطراف ما ) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 1 علوم پایه سوم دبستان ( زنگ علوم ) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 6 علوم پایه دوم دبستان (پیام رمز را پیدا گن -2) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 5 علوم پایه دوم دبستان (پیام رمز را پیدا گن -1) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 4 علوم پایه دوم دبستان (زندگی ما و گردش زمین -2) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 3 علوم پایه دوم دبستان (زندگی ما و گردش زمین -1) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 1 علوم پایه دوم دبستان ( زنگ علوم 1) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 4 علوم پایه چهارم دبستان (انرژی الکتریکی) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 3 علوم پایه چهارم دبستان (انرژی نیاز هر روز ما) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 7 علوم پایه چهارم دبستان ( آهن ربا در زندگی ) 2,500 تومان
پاور پوینت علوم ششم دبستان درس 11(شگفتی های بزرگ) 2,500 تومان
پاور پوینت علوم ششم دبستان درس 10(خیلی کوچک خیلی بزرگ) 2,500 تومان
نمونه سوال علوم ششم دبستان از فصل2 1,000 تومان
پاور پوینت نقاط دیدنی استان کهکیلویه و بویر احمد ( 50 اسلاید ) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 5 علوم پایه چهارم دبستان ( گرما و ماده ) 2,500 تومان
دانلود مقاله با موضوع تشويق و تنبيه 2,480 تومان
دانلود مقاله با موضوع تربیت کودک و شخصیت او 2,000 تومان
آدینه دوم دبستان هفته ی سوم مهر ماه(آدینه ریاضی و آدینه فارسی ) 1,000 تومان
آدینه دوم دبستان هفته ی دوم مهر ماه(آدینه ریاضی و آدینه فارسی ) 1,000 تومان
آدینه دوم دبستان هفته ی اول مهر ماه(ریاضی و فارسی ) 1,000 تومان
نمونه سوال علوم ششم دبستان از فصل 13 1,000 تومان
نمونه سوال علوم ششم دبستان از فصل 12 1,000 تومان
نمونه سوال علوم ششم دبستان از فصل 10 1,000 تومان
نمونه سوال علوم ششم دبستان از فصل 11 1,000 تومان
نمونه سوال علوم ششم دبستان از فصل 9 1,000 تومان
نمونه سوال علوم ششم دبستان از فصل 7 1,000 تومان
نمونه سوال علوم ششم دبستان از فصل 5 1,000 تومان
نمونه سوال علوم ششم دبستان از فصل4 1,000 تومان
نمونه سوال علوم ششم دبستان از فصل3 1,000 تومان
پاور پوینت درس 1 علوم پایه چهارم دبستان ( زنگ علوم ) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 9 علوم پایه چهارم دبستان ( بدن ما 1 ) 2,500 تومان
نمونه سوال بنویسیم دوم دبستان درس 17 ( مثل دانشمندان ) 1,000 تومان
پاور پوینت مطالعات اجتماعی چهارم دبستان از فصل ششم ( ما ایرانی هستیم ) 2,500 تومان
پاور پوینت نقاط دیدنی استان سیستان و بلوچستان ( 50 اسلاید ) 2,500 تومان
پاور پوینت درس 6 علوم پایه چهارم دبستان ( سنگ ها) 2,500 تومان
آدینه فارسی دوم دبستان -درس کوشا و نوشا 500 تومان
پاورپوینت مقایسه آموزش و پرورش فرانسه و دانمارک 6,000 تومان
تمرینات ریاضی ساعت مبحث ربع و نیم دوم دبستان 1,000 تومان
آدینه دوم دبستان هفته ی اول آبان ماه(آدینه ریاضی و آدینه فارسی ) 1,000 تومان

تعداد صفحه(1):